सम्पर्क: +977-01-4216738 / 4216739 (का.म.न.पा.२२, पाको,न्युरोड,काठमाडौं) Check Mail Career Download Contact us

COOPERATIVES ARE BUILDING A BETTER WORLD: DISCOVER HOW!

About Us

नवसवल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पाको – २२, न्युरोडमा काठमाडौंमा अवस्थित संस्था हो । यो सहकारी ऐन, अन्तर्गत स्थापित भई बिभिन्न सेवा तथा सुबिधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरूको उत्थान र प्रवर्द्धनको दृष्टिकोणले यो संस्था स्थापना गरिएको हो । यसको सेवा केन्द्र बौद्धमा समेत रहेको छ ।
यस सहकारीले बिभिन्न बैंकिंग, लघुवित्त, बीमा, रेमिट्यान्स, सहकारी शिक्षा र प्रशिक्षण जस्ता विविध सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ ।
यस संस्थाको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक बलको सिर्जना गर्न सदस्यबाट थोरै र …

Read More

Message from Chairman

नवसवल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पाको – २२, न्युरोडमा काठमाडौंमा अवस्थित संस्था हो । यो सहकारी ऐन, अन्तर्गत स्थापित भई बिभिन्न सेवा तथा सुबिधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरूको उत्थान र प्रवर्द्धनको दृष्टिकोणले यो संस्था स्थापना गरिएको हो । यसको सेवा केन्द्र बौद्धमा समेत रहेको छ ।
यस सहकारीले बिभिन्न बैंकिंग, लघुवित्त, बीमा, रेमिट्यान्स, सहकारी शिक्षा र प्रशिक्षण जस्ता विविध सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ ।
यस संस्थाको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक बलको सिर्जना गर्न सदस्यबाट थोरै र …

Read More

Message from manager

नवसवल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पाको – २२, न्युरोडमा काठमाडौंमा अवस्थित संस्था हो । यो सहकारी ऐन, अन्तर्गत स्थापित भई बिभिन्न सेवा तथा सुबिधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरूको उत्थान र प्रवर्द्धनको दृष्टिकोणले यो संस्था स्थापना गरिएको हो । यसको सेवा केन्द्र बौद्धमा समेत रहेको छ ।
यस सहकारीले बिभिन्न बैंकिंग, लघुवित्त, बीमा, रेमिट्यान्स, सहकारी शिक्षा र प्रशिक्षण जस्ता विविध सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ ।
यस संस्थाको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक बलको सिर्जना गर्न सदस्यबाट थोरै र …

Read More

Notice

Latest cooperative News

14 Sep 2020

CULTURE OF NEPAL   Customs and traditions differ from one part of Nepal to another. The capital city Kathmandu enjoys a rich tapestry of cultures blending to form a national identity. Kathmand…

Projects statistics

3
Branch
3500
Happy Customer
45
Our Staffs
40
Awards